Geselecteerde gedichten

Pijn
Hongerend graf
Najaar
Wat doet het er toe
Leven, waar pijn voor jou
Groei niet te ver
Het land van Gath
Voor Elinor Wylie
Oude brieven
Weet toch hoezeer
Voor Inez Milholland
Twee sonnetten in herinnering 2
Tsjechoslowakije
In veertien regels
Voor Jezus. Op zijn verjaardag.