Feedback

Weer vraagt de moloch om haar pond papier.
Om op niveau te worden gewaardeerd
moet er natuurlijk geëvalueerd.
Daartoe is er een standaard formulier.

Het nieuwste is losbladig, op A4
zijn het tien pagina’s. Dat klinkt verkeerd
en is het ook. Wie zoiets componeert
staat iets te ver van hoe het toegaat hier.

Als ik aan een collega moet gaan vragen
of hij aan mijn waardering bij wil dragen
door “even” iets over mij op te schrijven,

moet ik zijn weigering wel accepteren.
Zo’n vraag van hem zou ik ook niet waarderen!
Mag dit proces wel wat hanteerbaar blijven?

15 mei 2008

Toelichting:
Naar aanleiding van het verzoek een waarderingsgesprek voor te bereiden.

Dit gedicht staat in het boek De laatste als Windesheim Dichter.

Sonnet Windesheim