Geselecteerde gedichten

Veertig jaar
Een geliefde beklaagt zich
Sonnet 18
Sonnet 5
Sonnet 14
Sonnet 26